In iedere branche wordt gewerkt aan het verlagen van de CO2 uitstoot om daarmee een rol te spelen naar een circulaire wereld in 2050. Het is duidelijk dat voor de ene branche het verlagen van de COuitstoot makkelijker te realiseren is dan voor de andere. Wanneer we kijken naar de bouwsector dan is daar een belangrijke rol weggelegd voor metaal in het verlagen van de COuitstoot. Uit onderzoek van het advies- en ingenieursbureau LBP Sight blijkt namelijk dat een CObesparing van 50% kan worden gerealiseerd wanneer 75% van het gebruikte staal wordt hergebruikt. Op dit moment wordt al wel 90-95% van alle metalen gerecycled maar hergebruik levert een nog betere prestatie op de zogenaamde R-ladder van het PBL. 

Van recycling naar reuse vraagt om een Nationale Milieudatabase voor het toepassen van uniforme rekenregels om de milieuprestatie van alle materialen in gebouwen te bepalen

Het Ketenoverleg Duurzame Metaalbouw (KDM) is een platform waarbij diverse organisaties, zoals bijvoorbeeld de Metaalunie, de Staalfederatie en FME, zijn aangesloten en heeft als doel een gelijk speelveld te creëren voor de beoordeling van duurzaamheid en een goede marktpositie van metalen in de bouw en infra. Het KDM is van mening dat metalen een interessante bijdrage kunnen leveren aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving en circulariteit. Dat vraagt om een andere visie op bouwen waarbij bijvoorbeeld slopen wordt vervangen door demonteren en er anders geproduceerd en ontworpen moet worden. Daarvoor is het van groot belang volgens het KDM dat er een Nationale Milieudatabase komt en er uniforme rekenregels komen om de milieuprestaties van alle materialen in gebouwen te bepalen. Pas dan wordt het goed mogelijk om de gewenste omslag van recycling van materialen naar reuse van metaal te maken.