Het CBS heeft de uitkomsten van het maandelijks onderzoek naar de stemming onder de ondernemers in de industrie gepubliceerd. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat het vertrouwen is afgenomen ten opzichte van de maand ervoor; van 9,0 naar 8,5. En hoewel we te maken hebben met een afname, is het vertrouwen nog altijd veel hoger dan het langjarig gemiddelde in de afgelopen twintig jaar (0,8). Ten tijde van het onderzoek was er nog geen sprake van de situatie in de Oekraïne. Wat de effecten van de situatie daar zijn op het vertrouwen bij de ondernemers in de industrie is dus onbekend, maar het ligt voor de hand om te veronderstellen dat dit geen positief effect heeft.

Ondernemersvertrouwen in de metaal daalt sterk

Wanneer we kijken naar het ondernemersvertrouwen in de metaalsector dan zien we dat dit sterk gedaald is. Was het vertrouwen in januari nog 8,4, in februari zien we het vertrouwen terugzakken naar 3,8. Twee van de drie deelindicatoren op basis waarop het ondernemersvertrouwen is gebaseerd waren, voor de gehele industrie, nog wel positief. Ondernemers waren negatief over de voorraden gereed product. Positief daarentegen is wel dat het vertrouwen bij de producenten in Duitsland ook in februari weer een stuk is toegenomen. De Duitse ondernemers zijn positief over de huidige en verwachte bedrijvigheid. Gezien de impact van de Duitse industrie op de Nederlandse industrie is dit dus een positieve ontwikkeling.