De Nevi PMI, een belangrijke indicator van de ontwikkelingen in de industrie, vertoont in de maand februari een groei naar 60,6. In januari stond de barometer nog op 60,1. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de toename van het aantal orders dat werd genoteerd. Het aantal exportorders was zelfs het grootste in de laatste 5 maanden. Een positieve ontwikkeling is daarnaast dat de groei van de levertijden het laagst was sinds januari 2021. Het lijkt er daarmee op dat er een betere balans gaat ontstaan tussen vraag en aanbod, hoewel de levertijden nog wel stegen. 

Invloed van inval in Oekraïne voor de industrie is nog onduidelijk

In de gepubliceerde cijfers is nog geen rekening gehouden met de invloed van de Russische inval in de Oekraïne en de daarmee samenhangende sancties die door het westen zijn ingevoerd. Jaarlijks importeert Rusland voor zo’n 5 miljard euro aan Nederlandse industriële goederen goed voor ongeveer 1,5% van de totale export van industriële goederen. Het is dus te verwachten dat de sancties wel invloed zullen krijgen, als was het maar dat het kan leiden tot het temperen van het positieve sentiment in de industrie.

Positieve ontwikkeling op deelindicatoren van de Nevi PMI

De Nevi PMI is opgebouwd uit drie deelindicatoren: productie, nieuwe exportorders en productie niet gereed. Al deze drie indicatoren waren in de maand februari positiever dan de maand ervoor. Zo steeg de productie van goederen voor de negentiende maand op rij en nam het aantal orders van klanten uit het buitenland wederom toe. Hoewel de hoeveelheid onvoltooid dan wel nog niet uitgevoerd werk in februari toenam, was deze toename de kleinste in de afgelopen 15 maanden. Oorzaak van de toename lag in vertraagde levering van materialen en componenten en het grote personeelsverzuim. Het laatste natuurlijk onder invloed van de coronapandemie.