De nog steeds sterk stijgende olieprijzen drukken een grote stempel op de prijsontwikkeling in de industrie. Vergeleken met het prijsniveau van januari 2021 zijn de prijzen in januari van dit jaar met 20,9% gestegen. De prijsstijging is zichtbaar in alle bedrijfsklasses in de industrie, maar met name natuurlijk in de aardolie verwerkende industrie. Hier was een prijsstijging van maar liefst 69,5%. Ook in de metaal was er sprake van een sterke stijging: 13,2%

Prijsstijgingen zichtbaar op zowel binnenlandse als buitenlandse markten

De snelle prijsontwikkeling van aardolie is ook goed zichtbaar wanneer we de gemiddelde afzetprijzen van de industrie vergelijken met de maand ervoor. Gemiddeld stegen de prijzen met 3,7% vergeleken met december 2021. De prijsstijging op de buitenlandse markt was 4,3%, de stijging op de binnenlandse markt was iets minder met 3,1%. Wanneer we kijken naar de prijsontwikkelingen in de laatste twee jaar dan is de index gestegen van 107 naar 126,9! Gezien de recente ontwikkelingen in de Oekraïne ligt het voor de hand om aan te nemen dat op korte termijn geen prijsdaling te verwachten is.