Het CBS heeft bekend gemaakt dat de productie in januari 2022 wederom gestegen is, dit keer met bijna 8%. Ten opzichte van een maand ervoor was de stijging echter minder groot (december had een groei van meer dan 13%). De groei in de maand januari kwam op het conto van de helft van de branches die meegenomen worden in het onderzoek. Grote uitschieter was de machinebouw met een groei van meer dan 46%. De metaalindustrie deed het iets rustiger aan met een bescheiden groei van 2,1%.

Gemiddelde dagproductie blijft onverminderd op hoog niveau

Voor het bepalen van de korte termijn ontwikkeling van de productie wordt gekeken naar de voor seizoen- en werkdageneffecten gecorrigeerde cijfers. Deze daalde van december op januari met 1,2%. Wanneer we de productie echter vergelijken met het langjarige gemiddelde blijft deze op een zeer hoog niveau. Wat ook op een hoog niveau blijft, bekeken vanuit het langjarige gemiddelde, is het producentenvertrouwen. Wanneer we echter naar het vertrouwen op korte termijn kijken, zien we een daling. Het spreekt voor zich dat de situatie in de Oekraïne hier debet aan is.