Het is de werkgevers- en werknemersorganisaties nog steeds niet gelukt om een nieuw akkoord af te sluiten voor de cao Metaal en Techniek. De huidige cao, die op al 1 oktober 2021 is verlopen en geldt voor 320.000 werknemers bij zo’n 28.000 bedrijven, is de grootste cao in de marktsector. Om de onderhandelingen verder onder de druk te zetten gaat de FNV verder met de stakingsestafette die al geruime tijd loopt. Vanaf maandag 21 maart zijn de werknemers in de regio’s Oldenzaal en Utrecht (voor de vijfde keer!) aan de beurt om het werk voor 48 uur neer te leggen.

Betere arbeidsvoorwaarden moeten zorgen voor rust en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

De FNV blijft van mening dat de voorstellen zoals deze nu op tafel liggen geen recht doen aan de situatie waarbij bedrijven als vele jaren zeer grote winsten realiseren en weigeren om dit succes te delen met de werknemers. Bovendien schreeuwt de arbeidsmarkt om personeel om de grote uitdagingen van de komende jaren aan te kunnen. Betere arbeidsvoorwaarden maken het vak aantrekkelijker voor jonge mensen om in te stappen. Daarnaast zijn rust en duidelijkheid voor het huidige personeel van groot belang mede gezien de onzekere economische ontwikkelingen als gevolg van de ontwikkelingen in Oekraïne en het na-ijl effect van de coronapandemie. De vakbond is van plan om de stakingsestafette vol te houden totdat er een, in hun ogen, goed cao-akkoord op tafel ligt.