Het CBS heeft de cijfers gepubliceerd met betrekking tot de gemiddelde dagproductie in de industrie over de maand februari 2022. Uit de cijfers blijkt dat de productie nog altijd hoger is dan een jaar geleden (10,2%) en ook hoger dan de maand ervoor (7,4%). Hoewel deze cijfers tot tevredenheid en vertrouwen zouden moeten leiden, zijn de ondernemers in de industrie er niet gerust op dat het allemaal zo positief blijft in de nabije toekomst. In de maand februari was al duidelijk dat producenten niet meer vol vertrouwen naar de toekomst keken, de maand maart laat eenzelfde beeld zien. In deze cijfers was voor het eerst ook het effect van de oorlog in Oekraïne zichtbaar. 

Gemiddelde dagproductie in de metaalsector groeit sterk met 7%

In driekwart van de sectoren in de industrie was groei zichtbaar in de gemiddelde dagproductie. De metaal speelde daarbij een belangrijke rol met een groei van 7%, zeker wanneer je in ogenschouw neemt dat alleen al de machinebouwsector een groei liet zien van bijna 50%. 

Wanneer we echter kijken naar de voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers, de beste indicator voor de korte termijnontwikkeling, dan zien we echter een daling van 0,4% ten opzichte van de maand januari. Maar met een indexcijfer van 118,2 kan nog altijd worden gesproken over een productie die op een hoog niveau ligt.