Na een afname in de afgelopen 4 maanden is het producentenvertrouwen in de industrie in april weer toegenomen. Was het vertrouwen in maart nog 8,7, in april kwam het producentenvertrouwen uit op 10,8. Dit cijfer blijft nog altijd ver boven het langjarige gemiddelde van 0,9. Belangrijke impuls voor het toegenomen vertrouwen is het oordeel over de verwachte bedrijvigheid in de industrie. Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van het producentenvertrouwen in de verschillende branches valt op dat de toename bij de producenten in de metaal percentueel het sterkst gestegen is. 

Diverse indicatoren voor het vertrouwen worden positiever, maar tekorten aan productiemiddelen en materialen blijven

Zoals bekend wordt het producentenvertrouwen gebaseerd op een drietal indicatoren; de toe- of afname van de productie in de komende drie maanden, de orderpositie en de voorraad eindproduct. Voor al deze indicatoren was de stemming was positief. Wel maken de producenten zich zorgen om de tekorten aan productiemiddelen, materiaal en personeel. Positief is echter dat de stemming bij de Duitse producenten in de industrie verbeterde en de bezettingsgraad van machines en installaties in het eerste kwartaal van 2022 is toegenomen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021 (van 83,6% naar 84,2%).