In een recent gepubliceerd rapport van Techniekpact blijkt dat het overgrote deel van de vrouwen met een technische opleiding uiteindelijk niet in de techniek aan het werk is. Zo’n 78% heeft na een technische opleiding niet gekozen voor een baan in de techniek of is later uitgestroomd. Met de wetenschap dat er in veel branches in de techniek een groot tekort is aan geschoold personeel is het van groot belang om dit potentieel aan vakmensen voor de techniek te behouden. Wetenschappelijk onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er verschillende redenen voor zijn dat vrouwen niet in de techniek terechtkomen, genderbias is er daar één van. Vrouwen moeten zich ten opzichte van hun mannelijke collega’s extra bewijzen om respect en erkenning te krijgen. Er is een algemeen beeld dat vrouwen minder competent zijn omdat ze niet aan de stereotype standaard voldoen. Ook worden ze in hun gedrag anders beoordeeld dan mannen. Dit uit zich in onder andere in verwijten dat ze te ‘agressief communiceren’ en aan de andere kant weer als ‘te zacht’ worden beoordeeld. 

Vrouwen in de techniek: zo maak je het aantrekkelijker

Wetenschappers hebben onderzoek gedaan hoe de genderbias in de techniek te lijf te gaan. Ze zijn hiervoor met enkele aanwijzingen gekomen die zeer eenvoudig en praktisch in te vullen zijn. Het is echter nog maar het begin. Om het genderbiasprobleem op te lossen, is een attitudewijziging bij veel mannelijke medewerkers in de techniek noodzakelijk. Een dergelijke wijziging is echter niet snel en eenvoudig gerealiseerd. Om het voor vrouwen interessant te houden om te kiezen voor een baan in de techniek of na hun opleiding voor de techniek te behouden zijn er een 5-tal simpele stappen om een goede basis te leggen. Het begint bij de werving van vrouwen; zorg dat vacatureteksten zowel mannen als vrouwen aanspreken. Daarnaast kan een actief wervingsbeleid gericht op het aantrekken van vrouwen een positief effect hebben. Wanneer een vrouw solliciteert, zorg er dan voor dat er een vrouw in de sollicitatiecommissie zit. Als werkgever moet je proberen om de specifieke kwaliteiten van een vrouw nadrukkelijker in een beoordeling mee te laten wegen. Ten slotte: zorg ervoor dat vrouwen in een mannenomgeving zich op hun gemak voelen en niet continu worden beoordeeld op het feit dat ze een vrouw zijn.