Het is voor veel ondernemers iets wat ze dagelijks aan den lijve ondervinden: schaarste aan materieel met alle gevolgen van dien. Zo zijn de prijzen van bijna alle grondstoffen ‘door het dak gegaan’ en kunnen orders niet aangenomen worden. Deze ontwikkeling wordt duidelijk in het COEN (conjunctuurenquête) onderzoek dat MKB-Nederland en VNO-NCW in samenwerking met het CBS heeft uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de vooral de producenten in de industrie en bouwnijverheid hier last van hebben. 34% van de producenten in de industrie en 23% van de ondernemingen in de bouwnijverheid geven aan dat deze situatie hun productieprocessen ernstig verstoren.

De oorlog in Oekraïne en verstoorde ketens zorgen voor nijpende tekorten

De industrie (eigenlijk bijna alle sectoren in Nederland) ondervindt al geruime tijd problemen bij het vervullen van vacatures waardoor de productiviteit niet het gewenste niveau haalt. Verstoorde ketens in de aanlevering van materialen uit China vergroten de problemen nog verder. China hanteert een zeer streng anti-covid beleid waardoor nog steeds grote delen van het land in quarantaine zijn en de export sterk verstoord wordt. Daarnaast speelt de oorlog in Oekraïne een negatieve rol. Rusland is een belangrijk land voor de levering van grondstoffen voor de industrie. Door alle strafmaatregelen is de uitvoer hiervan logischerwijs stil komen te liggen. Al met al hebben producenten in de industrie, maar zeker ook in andere branches, moeilijke en deels structurele problemen te overwinnen.