Ondernemers in de industrie zijn op basis van hun ervaringen in de eerste 5 maanden in 2022 positief gestemd ten aanzien van hun investeringsplannen voor dit jaar. Gemiddeld gaat het om een stijging in de investering in vaste activa van bijna 20%. De metaalsector is echter veel minder optimistisch gestemd over de investeringen die ze dit jaar verwachten. Op basis van de eerste 5 maanden van dit jaar komt de verwachte groei uit op slechts 2%. Waarschijnlijk is deze bescheiden groei te wijten aan de huidige situatie op de arbeidsmarkt en speelt ook het grote tekort aan materieel een belangrijke rol. Ondernemers in de metaalindustrie lopen al lang tegen de grenzen van hun productiecapaciteit aan en zijn daardoor realistischer in hun verwachtingen.

Daling in industriële investeringen in 2021 ondanks positieve verwachtingen

Ondernemers en producenten blijken door een roze bril gekeken te hebben toen ze de verwachtingen begin 2021 voor het gehele jaar konden doen. Wanneer we de gerealiseerde investeringen afzetten tegen de verwachtingen dan zien we hier een verschil van 8%. In plaats van een groei van 6% kwamen de investeringen uit op een daling van 2% ten opzichte van het jaar ervoor. De metaalsector was daarbij wel een positieve uitschieter met een groei van 11% ten opzichte van het jaar ervoor. Overigens blijken de ondernemers in de industrie in de afgelopen 8 jaar maar liefst 6 keer te positief te zijn geweest in hun verwachtingen.