Uit cijfers van de NEVI Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie over de maand mei wordt duidelijk dat de groei in mei is afgenomen van 59,9 naar 57,8. Dat is de traagste groei sinds eind 2020. Oorzaak van de afnemende groei zit niet zozeer aan de vraagzijde maar nog steeds aan de aanbodzijde. Veel ondernemingen in de industrie hebben te kampen met tekorten aan personeel en materialen als gevolg van ontregelde toeleveringsketens. Voeg hierbij de oorlog in Oekraïne en de lockdowns in China en het is duidelijk waarom inkopers minder positief zijn dan de maand ervoor. 

Problemen voor de industrie zijn niet snel opgelost

De producenten in de industrie hebben al maanden te maken met grote problemen op het gebied van materialen en mensen. De verwachting dat deze problemen snel opgelost zullen zijn, is niet groot. De ontregeling van de toeleveringsketens lijkt af te nemen maar is nog steeds zeer groot. Maar deze ontwikkeling is nog fragiel als gevolg van de lockdowns in China. Maar ook de oorlog in Oekraïne duurt langer dan men in eerste instantie had verwacht. Een en ander heeft geleid tot zeer sterk gestegen inkoop- en afzetprijzen waardoor de markt zeer onrustig is. Vooralsnog ziet het er dus naar uit dat er geen substantiële veranderingen op korte termijn te verwachten zijn.