Het CBS heeft in een recente publicatie bekend gemaakt dat de gemiddelde dagproductie in de maand april 13,7% hoger was dan dezelfde maand in 2021. De toename in april 2022 lag daarmee ook aanmerkelijk hoger dan de toename in de maand maart. De cijfers zijn nog altijd van een historisch hoog niveau. De groei is in de helft van alle branches van de industrie gemeten met een belangrijke uitschieter in de machinebouw waar een groei van 64,5% werd gemeten.

Dagproductie in de metaalbranche blijft gestaag groeien

In de metaal kwam de gemiddelde dagproductie in april 2022 9% hoger uit dan het jaar ervoor. Hiermee heeft de branche de derde positie ingenomen in het overzicht met de gemiddelde dagproductie in de industrie in Nederland. Wanneer we kijken naar de verwachtingen van de ondernemers in de industrie dan zien we dat er minder positief naar de toekomst wordt gekeken. Dat dat echter geen invloed hoeft te hebben op de gemiddelde dagproductie blijkt wel uit het feit dat de groei nog steeds historisch groot is ondanks het feit dat ondernemers al eerder hebben aangegeven minder positief te zijn. Met een indexwaarde van 124,7 werd in de maand april 2022 een nieuw record gevestigd voor de gemiddelde dagproductie.