Met een stijging van maar liefst 28,8 procent in de maand mei ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder, zijn de prijzen in de maand mei bijna net zo sterk gestegen als in de recordmaand april. Wat de waarde van deze stijging van de afzetprijzen is, valt nog wel te bezien. De grote stijgingen in zowel april als mei zijn namelijk voor een zeer belangrijk deel te wijten aan de sterk gestegen kosten voor energie en transport. De stijging van de afzetprijzen in de laatste 8 maanden zijn ongekend groot. Door het snelle herstel na de COVID-crisis stegen de prijzen al enorm, de oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat de stijging nog extremer is. 

Ook de metaalsector laat sterke prijsstijging zien

Wanneer gekeken wordt naar de stijging van de afzetprijzen naar bedrijfsklasse dan is het niet verwonderlijk dat de grootste stijging te zien is bij de aardoliesector. Maar ook in de klasse metaalproducten is een sterke stijging van de afzetprijzen te zien (18,8%). De afzetprijzen zijn in de maand mei met 1,1% gestegen ten opzichte van de maand ervoor. Daarmee wordt wederom een record gevestigd in de afzetprijzen index voor de industrie. De toename is echter lager dan in de afgelopen maanden. Dit kan er op duiden dat er een betere balans ontstaat tussen vraag en aanbod.