Er ligt een grote opdracht voor de Nederlandse industrie. In 2050 moet ons land een circulaire economie hebben om een dreigende ondergang van de aarde het hoofd te bieden. Iedereen in Nederland moet hieraan zijn steentje bijdragen en dus ook de maakindustrie. Koninklijke Metaalunie heeft daarom samen met FME een adviesrapport opgesteld waarmee de branche 2,2 Megaton CO2 kan besparen en de milieudruk van de sector met 7% daalt ten opzichte van 2016. Bovendien wordt de concurrentiepositie van de sector door de adviezen versterkt. 

Adviezen gebaseerd op vier concrete projecten en financiële ondersteuning van de overheid

Het rapport streeft drie tactische doelen na; het verlagen van de milieudruk door producten/diensten, het vergroten van het waardebehoud van producten en diensten en het vergroten van de voorzieningszekerheid van (kritieke) grondstoffen. De oorlog in Oekraine heeft duidelijk gemaakt dat het laatste doel van uitermate groot belang is. 

Sinds de publicatie van de Transitieagenda Maakindustrie 2018 zijn er drie belangrijke lessen geleerd. Het realiseren van een circulaire economie is zeer complex en vraag om concrete actie. In het advies worden de volgende projecten beschreven: capital equipment, windparken, zonneparken en klimaatinstallaties. Daarnaast wordt in het advies aangegeven dat er financiële ondersteuning vanuit de overheid noodzakelijk is om de ambitieuze doelstellingen te realiseren. Het gaat daarbij om zo’n 100 miljoen euro op jaarbasis. Tenslotte maakt het advies duidelijk dat er een eenduidig en krachtig Europees beleid nodig is om de doelen te realiseren. De Nederlandse overheid moet hierbij een krachtige rol spelen om de kansen van de Nederlandse maakindustrie te kunnen benutten. 

Het complete advies is hier te lezen