De dagproductie in de Nederlandse industrie is in de maand mei met 10% gestegen vergeleken met de productie in dezelfde maand een jaar eerder. Hiermee is er al meer dan een jaar sprake van groei van de productie vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Bovendien is de productiegroei zeker groot te noemen wanneer je de groei afzet tegen de lange termijncijfers. De groei in mei werd gerealiseerd in twee derde van de branche die meelopen in het onderzoek. 

Metaalbranche laat goede ontwikkeling zien

Wanneer we kijken naar de cijfers van de verschillende branches dan zien we dat de machinebouw de sterkste groei heeft doorgemaakt (42,1%) maar ook de metaalbranche laat een goede ontwikkeling zien met een groei van 4,9%. Ondanks deze positieve cijfers is de stemming onder de ondernemers in de industrie in de maand juni minder positief. Oorzaak hiervan ligt voor een deel bij de stemming bij de Duitse producenten die minder positief zijn over de verwachtingen voor de tweede helft van het jaar. Desondanks ligt het vertrouwen nog ver boven het langjarige gemiddelde.