De ING-bank constateert dat de groei van de industrie in de tweede helft van 2022 af zal nemen en in 2023 en 2024 nog verder zal dalen. Er liggen diverse redenen ten grondslag aan deze minder positieve ontwikkelingen. Het is daarom lastig te voorspellen hoe de nabije toekomst eruit komt te zien. Geopolitieke ontwikkelingen, de hoge olie- en energieprijzen, grote tekorten aan materialen, ernstig verstoorde toeleveringskanalen, wat kunnen we verwachten van de COVID-pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen, het zijn zomaar een handvol variabelen die een rol gaan spelen in de ontwikkelingen in de industrie. 

Ondernemers in de metaal en machinebouw zijn positief

Ondanks de minder positieve vooruitzichten zijn ondernemers in de metaal en machinebouw positief. Ze beoordelen hun orderpositie zelfs beter dan begin 2022. Toch zijn er signalen dat de vraag in zowel binnen- als buitenland afneemt. Wellicht kan het afkoelen van de markt zorgen voor een betere balans in de vraag en aanbod van materialen maar zeer zeker ook op gekwalificeerd personeel. Gevaar blijft daarentegen wel de ontwikkelingen in Oekraïne en alle negatieve effecten die deze met zich meebrengt. Zolang deze instabiele situatie blijft, zullen de energieprijzen hoog blijven met alle negatieve effecten daarvan.