Koninklijke Metaalunie is gematigd positief over de beleidsplannen die het kabinet voor de industrie heeft gepresenteerd. Het is een positief gegeven dat het belang van de Nederlandse industrie wordt erkend. In het plan krijgt innovatie en digitalisering een plek in het beleid voor de komende jaren. Daarnaast is het positief dat er actief beleid ontwikkeld wordt voor de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel en er voldoende ruimte komt voor voldoende ruimte voor bedrijvigheid. Het beleidsplan is gericht op vergroening en ontwikkeling van de (maak)industrie. Metaalunie is echter wel verbaasd dat er weinig visie is op de rol van het MKB waarmee het belang van deze sector wordt genegeerd.

Veel plannen maar weinig concretisering

Het beleidsplan Industrie bevat diverse interessante plannen maar helaas blijven de plannen wel vaag als het gaat om de wijze waarop ze gerealiseerd kunnen worden. Metaalunie is het met de regering eens dat er een gemeenschappelijke aanpak nodig is om het tekort aan goed geschoold personeel op te lossen. Minder enthousiast wordt de brancheorganisatie over de beperkte aandacht voor productie-innovatie in het mkb. Ook van het ontbreken van een gerichte aanpak om te komen tot een circulaire economie wordt Metaalunie niet blij. Positief is men echter wel over het feit dat in het beleidsplan expliciet uitgesproken wordt het realiseren van een betere balans tussen woningbouw, natuur en bedrijvigheid. Op dit moment krijgt in veel gemeenten woningbouw de voorkeur boven bedrijvigheid waardoor groei wordt afgeremd of onmogelijk wordt gemaakt.