De wereldwijde economische ontwikkelingen en de aanhoudende lockdowns als gevolg van COVID-19 zorgen ervoor dat de prijzen voor grondstoffen onder druk blijven staan. De markt voor industriƫle metalen had hiermee als eerste te kampen en het ziet ernaar uit dat op korte termijn hier geen veranderingen in te verwachten zijn. De metaalmarkt krijgt na de COVID-perikelen nu ook te maken met de effecten van de inflatie die wereldwijd aan het toenemen is. De algemene risicobereidheid in de markt als gevolg van de stijgende waarde van de dollar zorgt ervoor dat de vraag naar metaal verder onder druk is komen te staan. Dit vertaalt zich naar dalende prijzen over de gehele linie.

Koperprijs maakt grootste daling sinds begin 2020 mee

De meest opvallende prijsdaling onder de metalen is de prijs van koper. De prijs is met maar liefst 61,8% gedaald sinds de recordhoogte op 11 maart van dit jaar. Dit is niet alleen een gevolg van de eerder beschreven economische omstandigheden en de nadelige effecten van COVID-19 maar ook van de ontwikkelingen op de Chinese vastgoedmarkt. De Chinese overheid heeft maatregelen getroffen om het klimaat te verbeteren waardoor de nieuwbouw van vastgoed is teruggebracht. Andere metaalsoorten hebben vooral te lijden onder de effecten van de sterk gestegen energieprijzen voor zowel gas als olie die ervoor zorgen dat het algehele prijsniveau is gestegen.