De sterk gestegen prijzen voor energie hebben grote impact op de winstgevendheid van ondernemingen. Vooral de sectoren waar de behoefte aan energie groot is zoals in de metaal zuchten onder de hoge energieprijzen. Als gevolg hiervan becijfert DNB dat het aandeel verlieslatende bedrijven in de metaal in het donkerste scenario van 20% naar 60% stijgt. Daarmee stijgt ook het aantal werknemers dat in een verlieslatende onderneming werkzaam is. In de metaalsector werken in totaal zo’n 500.000 mensen. Volgens DNB betekent het echter niet dat de werkgelegenheid voor een groot deel van deze werknemers direct op de tocht staan. 

Werkgelegenheid loopt op korte termijn geen gevaar volgens DNB

De metaalsector is een zeer belangrijke sector in de Nederlandse economie als het gaat om de werkgelegenheid. Om de werkgelegenheid te verzekeren wordt veelvuldig gevraagd om overheidscompensatie voor de gestegen energieprijzen die een belangrijke invloed hebben op de winstgevendheid. Volgens DNB is het echter niet noodzakelijk en niet passend in het macro-economische beleid van de overheid. Volgens DNB is het niet direct alarmerend als ondernemingen tijdelijk verlieslatend zijn. Bedrijven hebben in 2021 en het eerste kwartaal van 2022 hoge winsten behaald waarmee er voldoende ruimte zou moeten zijn om kortdurende tegenvallers op te vangen. DNB verwacht dan ook niet dat de huidige situatie direct effect zal hebben op de werkgelegenheid.