Het CBS heeft de uitkomsten van het onderzoek naar het vertrouwen onder de producenten in de industrie in maand juli gepubliceerd. Na een terugval in het sentiment in de maanden mei en juni vertoont de maand juli weer een stijging. Als gevolg van een positiever oordeel over de voorraad eindproducten steeg het vertrouwen van 8,1 naar 8,4. Bovendien zijn producenten tevreden over de verwachte toename van de productie en de orderportefeuille. 

Ook producenten in de metaal zijn positiever dan vorige maand 

Met een kleine stijging van 5,2 naar 5,4 geven de producenten aan ook positiever naar de nabije toekomst te kijken. De toegenomen positieve verwachtingen zijn niet raar als we ook zien dat de productie in mei van dit jaar met 10 procent gestegen is vergeleken met een jaar eerder. Er ligt echter wel gevaar op de loer gezien het sterk afgenomen producentenvertrouwen bij de producenten in Duitsland. Bovendien daalde de dagproductie in mei met 1,4 procent in vergelijking met een jaar eerder.