De afzetprijzen in de industrie zijn in de maand juni met meer dan 30% gestegen vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. De stijging van 30,4% is zelfs de sterkste stijging die het CBS heeft gemeten sinds de start van deze meetmethode in 1981. Belangrijkste oorzaak van de stijging zijn de toegenomen kosten voor energie, grondstoffen en transport. De toename van de afzetprijzen wordt daarnaast nog versterkt door de oorlog in de Oekraïne en het snelle herstel van de economie na de COVID-crisis. 

Afzwakkende prijsstijging olie heeft beperkte invloed op prijsontwikkeling in de industrie

De prijsstijgingen in de industrie worden voor een belangrijk deel bepaald door de prijs van olie. Ten opzichte van de maand mei nam de prijsstijging vergeleken met een jaar eerder af van 88% naar 81%. Desondanks blijft de prijs van een vat ruwe olie met 110 euro nog steeds erg hoog wat terug te vinden is in de gestegen afzetprijzen. De stijging van de afzetprijzen in de metaal zijn met een stijging van 18,7% wel beperkter dan het gemiddelde van 30,4% in de totale industrie. Wanneer we de afzetprijzen voor de gehele industrie vergelijken met de maand mei dan zien we een toename van 2% waardoor er een recordhoogte van 147,7 wordt gerealiseerd op de afzetprijzen index voor de industrie.