Op 1 augustus is de nieuwe wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht geworden in Nederland. De invoering is een gevolg van een EU-richtlijn. Het doel van de nieuwe wet is om werkzaamheden van het personeel vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken waardoor werknemers meer structuur geboden wordt. De nieuwe wet heeft betrekking op scholing, nevenactiviteiten van werknemers buiten werktijd en informatievoorziening met betrekking tot arbeidstijden en werkomstandigheden.

Nieuwe wet vraagt om aanpassing van standaard arbeidsovereenkomst

De invoering van de nieuwe wet heeft impact op de standaard arbeidsvoorwaarden van veel ondernemingen in de metaal. Zo schrijft de nieuwe wet voor dat verplichte scholing kosteloos moet zijn en binnen werktijd moet plaatsvinden. Daarnaast schrijft de nieuwe wet ook strikte randvoorwaarden voor met betrekking tot het uitvoeren van nevenactiviteiten. De bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en het vermijden van belangenconflicten moeten goed geregeld zijn. Ook de informatievoorziening met betrekking met werk- en rusttijden, het opleidings- en ontslagbeleid moet expliciet worden meegenomen in de nieuwe arbeidsvoorwaarden. Voor werknemers die geen vaste uren hebben, moet de werkgever een voorspelbaar werkpatroon aanbieden. Hoewel de nieuwe wet hierdoor de vrijheid van werkgevers beperkt op het gebied van arbeidsvoorwaarden wordt er wel duidelijkheid gecreëerd waardoor conflicten in de toekomst minder snel aan de orde zullen zijn.