Nu de verkoop van elektrische auto’s een vlucht heeft genomen, is het interessant om te kijken of het mogelijk is om de waardevolle metalen die gebruikt worden in de accu’s van deze auto’s terug te winnen. Voor het creëren van een circulaire economie is dit een belangrijke stap. Er waren hiervoor al wel mogelijkheden maar met de uitvinding van het Japanse EFT wordt het nu ook economisch een interessante business case. EFT heeft een proces ontwikkeld waarmee het mogelijk is om kobalt en nikkel 100 keer sneller terug te winnen dan tot nu toe mogelijk was.

Niet alleen veel sneller maar ook zeer zuiver

De techniek die EFT gebruikt bestaat al sinds 1950. Bij toeval is ontdekt dat de techniek door het gebruik van een emulsie van olie en water waaraan een emulgator is toegevoegd uitstekend in staat is om veel efficiënter de metalen uit oude EV-batterijen te scheiden. De metalen die teruggewonnen zijn daarbij ook nog eens zeer zuiver. Met een zuiverheid van 99,99% zijn ze weer te gebruiken als grondstof voor nieuwe batterijen. De techniek van EFT onderscheidt zich van de bestaande recycletechnieken doordat het gehele recycleproces in één keer kan worden uitgevoerd daar waar de oude recycletechnieken drie stappen nodig hebben. Het voordeel is bovendien dat de recycling goedkoper is.