Eurometaux, de Europese branchevereniging voor metaalfabrieken, ziet donkere wolken boven de toekomst van metaalfabrieken in Europa als gevolg van de extreem hoge energieprijzen. Om te voorkomen dat fabrieken permanent hun deuren moeten sluiten is volgens de branchevereniging financiële steun noodzakelijk. Om ervoor te zorgen dat er een competitieve en groeiende metaalindustrie in Europa komt die in staat is om een bijdrage te leveren aan de Europese ambities voor de productie van groene energie, is steun onontbeerlijk. Op dit moment is er een situatie die door een veertigtal bestuursvoorzitters van metaalbedrijven als een existentiële bedreiging wordt omschreven. 

Werkgelegenheid in Nederland loopt gevaar

De enige aluminiumsmelter in Nederland, Damco, heeft recentelijk zijn productie stil moeten leggen omdat het de energierekening niet kan betalen. Ze zijn echter niet de enige in Europa. Op dit moment wordt er al 50% minder zink en aluminium geproduceerd vergeleken met een jaar geleden. De Europese Unie wil minder afhankelijk worden van andere werelddelen wanneer het gaat om de productie van metaal en om dit mogelijk te maken en daarmee ook de werkgelegenheid te waarborgen is financiële ondersteuning nu absolute noodzaak. Ook voor de recycling van metalen, een activiteit die ook voor veel banen kan zorgen, is een gezonde metaalsector nodig. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne mogen lidstaten in Europa in extreme gevallen noodsteun verlenen aan bedrijven. In Duitsland gebeurt dit inmiddels, in Nederland echter nog niet. Om ervoor te zorgen dat de veelal buitenlandse eigenaren van Nederlandse metaalbedrijven niet worden afgeschrikt om de productie weer op te starten en te investeren in verduurzaming, is deze steun wel op korte termijn gewenst.