Ondanks alle minder positieve signalen in de economie is er sprake van een stijging van de productie in de industrie. Vergeleken met de productie in juli 2021 is er sprake van een toename van meer dan 4%. Wel is er sprake van een minder sterke groei vergeleken met de maanden ervoor. Wanneer we kijken naar de gemiddelde dagproductie in de metaal dan zien we ook hier nog een kleine toename (1%). Het lijkt er echter op dat de metaalsector meer last heeft gekregen van de economische omstandigheden waardoor de toename ook voor de metaalsector minder groot is.

Gemiddelde dagproductie in de industrie nagenoeg onveranderd

Wanneer gekeken wordt naar de gemiddelde dagproductie in de industrie dan zien we een zeer kleine afname (van 121,9 naar 121,3). Het is voor de derde maand op een rij een daling maar het productieniveau blijft historisch gezien op een hoog niveau. Het sentiment onder de ondernemers in de industrie was in de maand augustus sterk afgenomen maar ook deze indicator lag historisch gezien nog steeds erg hoog. Positief is te noemen dat de het vertrouwen bij de Duitse ondernemers in de industrie niet verder afgenomen is.