Metaalunie voorzitter Fried Kaanen heeft teleurgesteld gereageerd op de plannen van het kabinet die tijdens Prinsjesdag zijn gepresenteerd. In het kort komt het erop neer dat het MKB de rekening betaalt voor alle plannen waarmee de regering de burgers financieel wil ontlasten. Metaalunie mist de juiste verdeling van de lasten waardoor de ondernemers in het MKB die het toch al zo zwaar hebben, de plannen moeten gaan financieren. De financiële positie van ondernemingen in het MKB hebben staan al enige tijd onder druk als gevolg van de hoge energie- en grondstofprijzen, het schreeuwende tekort aan gekwalificeerd personeel en daar komt nu ook de verhoogde belastingdruk bij. 

Belangrijke rol MKB in gevaar door huidige situatie en plannen van het kabinet

Het MKB speelt een belangrijke rol in de Nederlandse economie en zeker ook als het gaat om de klimaat- en energietransitie. De rol die de ondernemers in het MKB spelen komt nu in gevaar als gevolg van het uitblijven van steun vanuit de regering. Aan de ene zijde worden veel ondernemers geconfronteerd met stijgende kosten die niet of slechts deels zijn door te berekenen en aan de andere zijde worden ze geconfronteerd met stijgende belastingtarieven die maar voor een beperkt deel worden gecompenseerd door de verlaging van de Aof-premie en investeringsaftrek. Dit gekoppeld aan de torenhoge energiekosten en het blijvende tekort aan personeel en het is duidelijk dat de ondernemers in het MKB voor grote uitdagingen staan.