In tegenstelling tot de vorige cao-onderhandelingen hebben de onderhandelaars van de werkgevers en werknemers vrij snel een nieuw cao-akkoord voor de Metalektro afgesloten. De 150.000 werknemers voor wie deze nieuwe cao gaat gelden, kunnen een stijging van het maandsalaris van 11% tegemoetzien. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 december 2022 tot en met 31 mei 2024. Er was de vakbonden veel aan gelegen om snel tot een akkoord te komen gezien de moeilijke financiële situatie waarin veel mensen terecht zijn gekomen als gevolg de sterk gestegen kosten voor levensonderhoud en energie.

9% structurele loonsverhoging plus 2% incidenteel 

Behalve een loonsverhoging is in de nieuwe cao ook afgesproken dat de werkgevers maandelijks 60 euro van de pensioenpremie voor hun rekening nemen. Dit betekent een stijging van de koopkracht voor een modaal inkomen van 2%, voor de laagste inkomens betekent het een stijging van 3%. De loonsverhoging van 9% wordt niet in één keer doorberekend. Per 1 december aanstaande worden de lonen met 5,5% verhoogd en op 1 januari 2024 nog eens met 3,5% verhoogd. Voor werknemers met een modaal inkomen betekent de nieuwe cao dus een loonstijging in december van minimaal 7,5%