De Nederlandse startup RIFT krijgt een financiële impuls van Bill Gates om een uniek proces waarmee energie opgewekt kan worden, verder te ontwikkelen en op te schalen. RIFT (Renewable Iron Fuel Technology) is een jonge onderneming uit Eindhoven die voortkomt uit een studentenproject van de TU Eindhoven. De onderneming produceert op duurzame wijze energie uit ijzerpoeder door dit afvalproduct uit de staalindustrie te verbranden. Het grote voordeel van deze wijze van energieproductie is dat er geen CO2 bij vrijkomt. Bij het verbrandingsproces komt er roest vrij dat met behulp van waterstof weer tot nieuw staal omgezet kan worden. Wanneer voor dit proces groene waterstof voor het proces wordt gebruikt, dan wordt er in theorie een emissie-arme en circulaire energiebron gecreëerd.  

Investeringsfonds Breakthrough Energy helpt bij het opschalen

De nieuwe energieopwekkingstechniek bestaat al enige tijd. In 2020 heeft RIFT een eerste industriële installatie gebouwd voor bierbrouwer Bavaria. Dit jaar is een proef in Helmond opgestart waarmee vijfhonderd huizen van warmte worden voorzien. Door de investering van Breakthrough Energy kan RIFT de productie verder opschalen. De bedoeling is om industrieën die niet eenvoudig hun productie koolstofarmer en milieuvriendelijker kunnen maken te voorzien van energie. Zo kunnen met behulp van een afvalstof van staalproductie ook energie-intensieve ondernemingen in de metaal worden geholpen met het realiseren van hun milieudoelstellingen. Daarmee is de cirkel weer rond!