Koninklijke Metaalunie is blij dat na veel aandringen de Subsidieregeling Praktijkleren (SPL) met een jaar verlengd wordt. Volgens Jos Kleiboer, directeur Beleid van Metaalunie, is het een stimulans voor werkgevers om praktijk- en leerplaatsen aan te bieden. De SPL zorgt ervoor dat leerlingen, studenten of werknemers die een (beroeps)opleiding volgen zich beter kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt waardoor werkgevers over goed opgeleid personeel kunnen beschikken. De meeste mbo-opleidingen (ook BBL) duren echter minstens 2, maar meestal 3 jaar. Zowel werkgevers als de ongeveer 30.000 bbl studenten worden de dupe van deze situatie. 

Positieve en negatieve ontwikkelingen

In de voorstellen die tijdens Prinsjesdag zijn gepresenteerd zijn er andere positieve maar helaas ook negatieve plannen gepresenteerd met betrekking tot het onderwijs in de techniek. Zo zal de begeleiding en loopbaanoriëntatie worden geïntensiveerd met een verhoging van het budget van € 1,2 miljoen naar € 34 per jaar. Ook voor de doorstroming in de beroepskolom komt een dergelijk budget beschikbaar. Metaalunie pleit ervoor om de loopbaanoriëntatie voor banen met toekomst inhoud te geven en te beginnen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Op dit moment gaat de financiële impuls naar het mbo maar de keuze voor een vak in de techniek wordt al in het vmbo gemaakt en daar moet meer nadruk komen te liggen. Positief is ook de extra impuls die er komt voor zij-instromers naar kraptesectoren.

Negatief in de plannen is het verlagen van de maximale vergoeding voor een leerplaats voor een bbl student. In 2023 zal er naar verwachting nog maar maximaal € 2.300 per leerling beschikbaar zijn tegen € 2.700 in de afgelopen jaren. Het ziet er naar uit dat deze vergoeding in de jaren daarna zelfs terug kan lopen tot 0 als de SPL niet wordt voortgezet.