De Tegemoetkoming Energiekostenregeling (TEK) is volgens Metaalunie een eerste stap op weg naar een degelijke ondersteuning van energie-intensieve mkb-bedrijven. De brancheorganisatie zet echter wel vraagtekens bij het tijdpad en de details van de uitwerking van de regeling. De compensatie bestaat uit een deel van de kostenstijging als gevolg van de sterk gestegen energiekosten en geldt voor de rest van dit jaar en 2023. De regeling behelst ondersteuning ter grootte van een nader te bepalen percentage van de gestegen energiekosten tot een maximumbedrag. Kleinere kantoren en zzp’ers kunnen gebruik maken van de zogenoemde kleinverbruikersregeling. 

Regering staat voor dilemma bij opstellen van regeling

De regering moet snel handelen bij het opstellen van de regeling. Het dilemma waar ze daar tegenaan lopen is de afweging om snel een vrij algemene regeling op te stellen versus een gedetailleerde regeling die veel tijd vergt. In het eerste geval bestaat de kans dat de regeling zwaar getroffen ondernemers onvoldoende helpt en ondernemers die de prijsstijging voorlopig kunnen dragen, onvoldoende compenseert. Een gedetailleerd plan verkleint de kansen hierop maar kost zoals gezegd veel meer tijd om op te stellen waardoor het voor ondernemers wel eens te laat kan komen. Metaalunie is een voorstander van een ruime voorschotregeling voor ondernemers die aan de hand van een accountantsverklaring kunnen aantonen dat ze in de basis een gezond bedrijf zijn maar door de huidige situatie in de problemen kunnen komen. Door te werken met een voorschotregeling hebben ondernemers de mogelijkheid om de bedrijfsvoering onverminderd voort te zetten en wordt er tijd ‘gekocht’ om een maatwerkoplossing op te stellen. Metaalunie roept op om vanaf november maatregelen gereed te hebben zodat ondernemers snel (tijdelijk) hun bedrijfslasten kunnen verlagen.