De Amerikaanse start-up Electra heeft $85 miljoen opgehaald voor het door ontwikkelen en opschalen van een productieproces waarbij op klimaat neutrale wijze ijzer geproduceerd wordt. Bij de productietechniek die Electra toepast wordt ijzererts geraffineerd tot zuiver ijzer bij een temperatuur van slecht 60 graden Celsius. Op dit moment is dat bij de traditionele ijzerproductiemethodes meestal zo’n 1.600 graden Celsius. De staal- en ijzerindustrie behoort tot de meest vervuilende in de wereld. Op jaarbasis produceert de industrie 2,6 gigaton CO2 hetgeen gelijk staat aan 7 procent van het wereldwijde energiesysteem. Ter vergelijking: als de staalindustrie een land zou zijn dan zijn alleen China en de Verenigde Staten vervuilender. De productiewijze van Electra kan een belangrijke bijdrage gaan leveren hier een einde aan te maken.

Het antwoord op milieuvriendelijkere ijzerproductie en de ijzererts uitdaging

Electra claimt dat de nieuwe productiemethode geheel emissievrij is. Dat wordt gerealiseerd door de lage verwerkingstemperatuur maar ook doordat de onderneming alleen maar gebruik maakt van hernieuwbare elektriciteit. Daarnaast kan Electra ijzererts verwerken met een veel lager aandeel ijzer. Bij traditionele productiemethoden moet het ijzererts minstens 62 procent ijzer bevatten (bij productie op basis van waterstof of gas zelfs meer dan 67%), bij de nieuwe productiemethode van Electra is een ijzerpercentage van 35% al voldoende. Hiermee wordt ook een antwoord gegeven op het schaarser worden van ijzererts met een percentage van minstens 62%. 

Tenslotte en niet onbelangrijk; de elektrochemische productiemethode van Electra is net zo duur of zelfs goedkoper dan de huidige wijze van ijzerproductie.