Het CBS heeft de gegevens met betrekking tot het vertrouwen onder de ondernemers in de industrie in de maand oktober gepubliceerd. Over de gehele linie was er sprake van een kleine teruggang van 2,6 naar 2,5. Hiermee is een einde gekomen aan de sterke daling in de afgelopen maanden. In de helft van de sectoren was er sprake van een daling maar de ondernemers in de metaalsector waren met een score van 2,5 nog altijd positief. De score voor de totale industrie is overigens nog steeds boven het langjarige gemiddelde van 1,1. 

Afnemend vertrouwen ondanks groei van 6% van de productie in augustus

Het afgenomen vertrouwen in de industrie wordt veroorzaakt doordat ondernemers minder positief waren over hun verwachtingen ten aanzien van de toename van de productie. Daarentegen waren er meer ondernemers positief over hun orderpositie dan ondernemers die hun orderpositie te klein vindt. Ook was het aandeel ondernemers dat hun voorraad eindproduct te klein vindt kleiner dat het aantal dat de voorraden te groot vindt. De bezettingsgraad van machines en installaties daalde aan het begin van het vierde kwartaal van 2022 naar 82,7%. 

Het tekort aan arbeidskrachten (28,4%) en het tekort aan productiemiddelen (26,3%) zorgt ervoor dat er sinds de start van het onderzoek nog nooit zoveel ondernemers zijn geweest die aangeven productiebelemmeringen te ervaren.