Staalfabrikant ArcelorMittal gaat samen met mijnbouwbedrijf BHP, Mitsubishi Heavy Industries Engineering en Mitsubishi Development Pty de haalbaarheid testen van carbon capture utilisation and storage (CCUS). De onderneming wil met deze nieuwe technologie gaan proefdraaien in hun fabriek in Gent en een fabriek in de Verenigde Staten. De bedoeling is dat een speciale fabriek dagelijks 300 kilo CO2 gaat afvangen dat uiteindelijk als grondstof gaat dienen bij de productie van ethanol. De plannen komen voort uit de milieu-ambitie van ArcelorMittal om in 2030 30% minder CO2 uit te stoten in de Verenigde Staten en in Europa zelfs 35% minder CO2 uit te stoten. 

CCUS cruciaal om de staalindustrie klimaatneutraal te maken

Het Internationaal Energie Agentschap ziet een belangrijke rol weggelegd voor CCUS bij het neutraal maken van de staalindustrie in 2050. In dat jaar moet er jaarlijks 700 miljoen kilo COworden afgevangen door bij meer dan de helft van de staalfabrieken een CCUS-afvangsysteem te plaatsen. Op dit moment is er nog geen CCUS-fabriek die op grote schaal werkt. Tot op heden zijn diverse CO2-afvangprojecten zelfs stopgezet vanwege te hoge kosten en tegenvallende resultaten. Het succes van de afvanginstallatie bij ArcelorMittal is daarmee een belangrijk project om de staalindustrie te verduurzamen.