In de maand september is de productie in de industrie gegroeid met 4,6% ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee komt de groei voor de vierde maand op rij rond de 5% uit. Er lijkt daarmee een stabilisering te zijn na een zeer sterke groei in de periode van april 2021 tot en met mei 2022. In de helft van de bedrijfsklassen in de industrie was er in september sprake van groei. De metaalproductenklasse vertoonde een kleine achteruitgang van 0,5% ten opzichte van de productie in het jaar ervoor toen de groei nog uitkwam op 10,6%. 

Seizoen gecorrigeerde dagproductie in de industrie stijgt licht

Wanneer er wordt gekeken naar de korte termijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar de cijfers die gecorrigeerd worden door de effecten van een seizoen en het aantal werkdagen. In dat geval is het volume in de maand september licht gestegen met 0,5%. Al met al lijkt er sprake te zijn van een stabilisatie van de dagproductie in de industrie. Wanneer we kijken naar het sentiment van de ondernemers in de industrie dan zien we dat het vertrouwen nauwelijks is veranderd vergeleken met de maand ervoor. Na een daling in het vertrouwen in de zomerperiode lijkt ook hier nu sprake van stabilisatie te zijn. Het is echter een broze situatie die nog steeds wordt bepaald door de geopolitieke ontwikkelingen met de daaruit voortvloeiende energiecrises, de hoge grondstofprijzen, het tekort aan goed personeel en de uitdagingen die er zijn met betrekking tot het verduurzamen van de industrie.