Het CBS heeft de omzetcijfers over het derde kwartaal in de industrie gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat de omzet in de industrie in het derde kwartaal met 22 procent is toegenomen in vergelijking met het derde kwartaal in 2021. De toename werd voornamelijk gerealiseerd door hogere prijzen. Ondanks deze omzetgroei zijn ondernemers in de industrie overwegend pessimistisch over de vooruitzichten in het vierde kwartaal. Wanneer we kijken naar de verwachtingen met betrekking tot de ontwikkeling van de omzet in het vierde kwartaal dan zien we dat ondernemers minder positief gestemd zijn. Zo’n 10 procent van de ondernemers verwacht dat de omzet in het vierde kwartaal zal toenemen. Wanneer we dat vergelijken met de dezelfde periode een jaar eerder dan zien we een afname van 14 procent. 

Omzet in de metaalindustrie neemt toe met 13 procent

Met uitzondering van de textiel-, kleding- en leerindustrie vertoonden alle branches een omzetstijging in het derde kwartaal. De metaalbranche vertoonde een omzetstijging van 13 procent en was daarmee een minst snel groeiende branches qua omzetstijging. Voor een energie-intensieve branche mag dat een gematigde stijging genoemd worden wanneer in ogenschouw wordt genomen dat de omzetstijging in de industrie voor een belangrijk deel wordt bepaald door de energieprijzen. 

Zo’n 11 procent van de ondernemers in de industrie verwacht dat de personeelssterkte in het vierde kwartaal zal toenemen. Dit cijfer is lager dan in de vorige 5 kwartalen en niet opvallend gezien het feit dat 20 procent van de ondernemers verwacht dat het economisch klimaat in het vierde kwartaal zal verslechteren.