Het CBS heeft de gegevens met betrekking tot de omzet van goederen en diensten die vanuit Nederland worden geëxporteerd bekendgemaakt. In totaal werd er in 2021 voor 798 miljard euro geëxporteerd. Wanneer hier de inkoopkosten vanaf worden getrokken dan blijft er een positief saldo over van 279 miljard euro. Dit is een stijging van bijna 11 procent ten opzichte van 2020 en 3% ten opzichte van 2019. De stijging vergeleken met 2020 valt hoger uit vanwege de Covid-pandemie. De industrie was met een resultaat van 105 miljard euro de bedrijfstak die de grootste bijdrage leverde aan het resultaat over 2021. Dit is een stijging van meer dan 11% vergeleken met 2020.

Machine-industrie had weinig last van de Covid-crisis

Wanneer we inzoomen op de bedrijfstak Industrie dan wordt duidelijk dat de machine-industrie relatief weinig last heeft gehad van de Covid-crisis. Verantwoordelijk hiervoor was vooral de export van machines ten behoeve van de halfgeleiderindustrie. De totale waarde van de export van de machine-industrie in 2021 bedroeg 18,2 miljard euro. Iets meer dan 68% van de geëxporteerde producten bleef in de sector. Al met al kan op basis van deze cijfers geconcludeerd worden dat de Covid-pandemie weinig tot geen effect heeft gehad op de export van Nederlandse ondernemingen en de industrie in het bijzonder.