Het CBS heeft afzetprijzen ontwikkeling in de industrie over de maand oktober gepubliceerd. Voor de vierde maand op rij is er sprake van een afvlakking van de prijsstijging. Was er in september nog sprake van een stijging met meer dan 23 procent vergeleken met een jaar eerder, in oktober was de stijging afgenomen tot 20,9 procent. Boosdoeners voor de nog immer sterk stijgende afzetprijzen blijven de energieprijzen, de grondstofprijzen en de transportkosten. Uit de grafiek is duidelijk af te lezen dat vanaf juli 2021 de afzetprijzen explosief gestegen zijn. In eerste instantie werd deze snelle stijging veroorzaakt door het snelle aantrekken van de economie na de covid-pandemie. De oorlog in Oekraïne deed daar nog eens een schepje bovenop. 

Stijging afzetprijzen in de bedrijfsklasse Metaalproducten blijft beperkt tot 11,7 procent

Wanneer we inzoomen op de ontwikkeling van de afzetprijzen voor metaalproducten dan zien we dat deze minder sterk zijn gestegen. In september was er nog sprake van een stijging van 15,9 procent, in oktober was de stijging 11,7 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De afnemende prijsstijging wordt veroorzaakt door de dalende prijzen voor ruwe aardolie. In oktober kostte een vat ruwe North Sea Brent olie 95 euro, zo’n 32 procent meer dan een jaar ervoor. Wanneer we deze prijsontwikkeling vergeleken met een maand eerder dan zien we dat de prijsstijging 11 procent lager is. De verwachting is dat de olieprijzen de komende tijd zullen blijven dalen, hetgeen zijn weerslag zal hebben op de stijging van de afzetprijzen in de industrie.