In de maand oktober is de groei van de productie in Nederland uitgekomen op 3,3 procent vergeleken met de cijfers een jaar eerder. Het is daarmee het laagste groeicijfer in anderhalf jaar. Hoewel het groeicijfer gematigd is, blijft de gemiddelde dagproductie nog altijd op een hoog. Vergeleken met de maand september was er weliswaar een klein teruggang met 0,4 procent, maar wanneer we kijken naar de productiecijfers over een lange termijn dan is de dagproductie nog steeds hoog te noemen. Wanneer we inzoomen naar de groeicijfers in de diverse bedrijfsklassen dan zien we dat de helft van de bedrijfsklassen nog steeds een groei laat zien, de andere helft staat stil of heeft te maken met krimp. 

De bedrijfsklasse metaalproducten vertoont bescheiden groei

Van alle bedrijfsklassen vertoont de bedrijfsklasse metaalproducten een bescheiden groei van 2,1 procent. Het is daarmee de minst snel stijgende bedrijfsklasse binnen de industrie, maar gegeven de enorme productiestijging van het jaar ervoor is er nog steeds sprake van een positieve ontwikkeling. Zeker gezien de nog altijd krappe arbeidsmarktsituatie en de economische ontwikkelingen. 

Het sentiment onder de ondernemers in de industrie is licht verbeterd vergeleken met de maand ervoor. De ondernemers zijn optimistisch over de te verwachten bedrijvigheid. Daarnaast is ook de Duitse industrie optimistischer gestemd wat natuurlijk een positieve invloed heeft op de Nederlandse industrie.