Koninklijke Metaalunie, FME en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) hebben de digitale CESI Supply Tool gelanceerd, een door TNO ontwikkeld instrument. Het instrument – Circular Economy en Smart Industry oftewel CESI – maakt inzichtelijk hoe toeleveranciers minder afhankelijk van nieuwe grondstoffen kunnen worden en tevens meer waardebehoud kunnen bewerkstelligen. Zo kunnen grondstoffen en materialen hoogwaardiger, efficiënter en zuiniger (her)gebruikt worden. En dit is waardevol in tijden van schaarste van bijvoorbeeld aardmetalen.

Vragenlijsten voor duidelijke aanbevelingen

Aan de hand van twee vragenlijsten, in de vorm van een excelbestand, wordt de aard van de relatie tussen toeleverancier en OEM/klant in kaart gebracht; grafieken en aanbevelingen zijn vervolgens de output en vormen de basis om verdere stappen te zetten. In de eerste lijst komt de relatie tussen beide partijen aan bod, en de tweede lijst richt zich op het in kaart brengen van de circulaire waardecreatie, de ‘circulaire potentie’ genoemd.

Het project maakt deel uit van Circulaire Maakindustrie en wordt mede gefinancierd door het ministerie van EZ. Intermediairs die hierin geïnteresseerd zijn kunnen vanaf medio 2023 trainingen volgen die met de CESI Supply Tool willen werken.