Het CBS heeft recent de internationaliseringsmonitor gepubliceerd. Deze monitor geeft onder andere inzicht op de effecten die export en import hebben op de productiviteit van bedrijven in Nederland. Het blijkt dat bedrijven die zich bezighouden met internationale handel hun productiviteit zien stijgen. Door over de grenzen te kijken ontdekken ondernemingen bijvoorbeeld halffabricaten die beter bij hun productieproces passen dan de oplossingen die in Nederland beschikbaar zijn. Dit leereffect heeft een positief effect op de productiviteit van ondernemingen. Voor alle Nederlandse bedrijven bedraagt dat leereffect 2,2%, oftewel de productiviteit neemt met 2,2% toe door te importeren. Overigens scoren zogenaamde two-way traders (ondernemingen die zowel importeren als exporteren) nog veel beter. De productiviteit bij deze ondernemingen neemt toe met 4,5%.

Two-way traders in de metaal doen het bovengemiddeld goed

Bedrijven die zich bezighouden met export zijn over het algemeen veel productiever (32%) dan bedrijven die dat niet doen. Bedrijven die meer dan gemiddeld productief zijn, zijn niet per se alleen de ondernemingen die exporteren. Er zijn meer kenmerken die van invloed zijn op de productiviteit. Zo is het grootbedrijf 51% productiever dan het zelfstandig midden- en kleinbedrijf en zijn Nederlandse multinationals en innovatieve bedrijven veel productiever. Wanneer we kijken naar de metaal dan zien we dat de ondernemingen het meer dan gemiddeld doen. De two-way traders scoren een productiviteitverbetering van bijna 5%, bij de bedrijven die importeren ligt dat cijfer op 3,1% en bij exporterende bedrijven neemt de productiviteit met 4,1% toe.