Koninklijke Metaalunie heeft een toezegging van 4 miljoen euro van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangen voor het ondersteunen van arbeidsmarktprojecten in de mkb-maakindustrie. Op initiatief van Metaalunie is de aanvraag met samenwerkende partners en onderzoeksbureau Panteia gedaan en dus toegekend. 

Metaalunie heeft tezamen met de vakbonden FNV, CNV en De Unie, aanpalende organisaties en het opleidingsfonds OOM al veel methodieken, interventies en werkwijzen ontwikkeld om duurzame inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen in het mkb te bevorderen. Het is tot nu toe erg lastig geweest om te meten wat de effecten van alle inspanningen is geweest. Dat geldt ook voor het verder ontwikkelen, toepasbaar maken en bijsturen. Met de financiële toezegging vanuit SZW komt daar nu verandering in. In de komende 4 jaar gaan alle partijen die ertoe doen voor het onderwijs en arbeidsmarkt gezamenlijk onderzoeken wat de effecten zijn in de mkb-maakindustrie. 

Onderzoek moet de transitie naar een skillsgerichte arbeidsmarkt helpen

Met de financiële ondersteuning kan op basis van wetenschappelijk onderzoek inzicht verkregen worden in de reeds ontwikkelde interventies en methodieken. Door deze toe te passen in de vorm van pilotprojecten bij een aantal geselecteerde mkb-bedrijven kunnen de kritische succesfactoren in kaart worden gebracht en geëvalueerd. Op basis hiervan kunnen interventies en methodieken verder ontwikkeld en beter toepasbaar worden gemaakt. Al deze inspanningen moeten ertoe leiden dat de transitie naar de skillsgerichte arbeidsmarkt een boost krijgt. Het vinden en vasthouden van goed technisch opgeleid personeel is immers van groot belang voor de sector.