Het CBS heeft de cijfers gepubliceerd met betrekking tot de investeringen in materiële vaste activa over de maand oktober. Vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden zijn deze met 4,5% gestegen. Ze komen hiermee 0,1 procent hoger uit dan een maand geleden. De stijging is het gevolg van de gestegen investeringen in gebouwen en auto’s. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. 

Omstandigheden voor investeringen in december minder ongunstig

Wanneer gekeken wordt naar de omstandigheden voor investeringen in december dan valt op dat deze minder ongunstig zijn dan in de maand oktober. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en de situatie op de financiële markten. 

Voor de maand december ziet het ernaar uit dat de jaar-op-jaargroei van de exportgoederen groter is en de jaar-op-jaardaling van de beurskoersen kleiner. Bovendien is het consumentenvertrouwen minder negatief.