Het sentiment onder de ondernemers in de industrie is in de maand december verbeterd en met 10 procent gestegen (van 3,0 naar 3,3). Het gestegen vertrouwen is een gevolg van de verwachte bedrijvigheid in de komende 3 maanden. Het vertrouwen wordt gemeten op een drietal deelindicatoren waarvan er twee positiever waren dan de maand ervoor. Zo waren er meer ondernemers die hun orderportefeuille goed vonden dan ondernemers die hun orderportefeuille te klein vonden. Ook waren er meer ondernemers die hun productie zien toenemen in de komende drie maanden dan ondernemers die een afname verwachten. De enige negatieve deelindicator was de voorraad gereed product. Er waren minder ondernemers die hun voorraad als te klein beschouwen dan te groot. 

Vertrouwen bij ondernemers in de basismetaal en metaalproducten neemt af

In twee derde van de belangrijkste branches nam het vertrouwen toe vergeleken met de maand ervoor. Het vertrouwen bij de ondernemers in de basismetaal en metaalproducten nam echter af van 6,3 naar 3. Het CBS geeft geen reden voor deze afname.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie steeg in oktober met meer dan 3 procent vergeleken met een jaar eerder. Ander positief nieuws is het gestegen producentenvertrouwen in Duitsland. De Duitse producenten zijn positiever over de huidige bedrijfssituatie en minder negatief over de toekomstige bedrijfssituatie. Goed nieuws voor de Nederlandse industrie gezien de belangrijke economische band tussen de Duitse en Nederlandse industrie.