In 2022 zijn de cao-lonen gemiddeld met 3,2 procent gestegen, hetgeen de sterkste stijging is in de afgelopen 14 jaar. Koploper qua loonstijging was het onderwijs; hier stegen de lonen met 5,2 procent. De loonstijging in de industrie in 2022 was 2,7 procent waarmee de bedrijfstak onder het gemiddelde bleef. Ondanks de grootste stijging van de cao-lonen in 14 jaar, valt de reële cao-loonontwikkeling (cao-loonontwikkeling gecorrigeerd voor inflatie) zeer negatief uit met een daling van ongeveer 6 procent. Dit is sinds de start van de publicatie van deze jaarcijfers in 1973 het grootste verschil dat gemeten is. 

Contractuele loonkosten stijgen met 3,6 procent

Voor werkgevers zijn niet alleen de cao-lonen sec interessant maar veel meer nog de contractuele loonstijgingen; de cao-lonen inclusief werkgeverspremies. In 2022 stegen de contractuele loonkosten met 3,6 procent. De kosten stegen gedurende het jaar met als uitschieter het vierde kwartaal waarin de contractuele loonkosten met 4,9 procent stegen. Hierbij dient wel aangetekend te worden dat deze sterke stijging ten opzichte van het jaar ervoor voor een deel wordt veroorzaakt door de tijdelijke verlaging van de WW-premie in de periode van augustus tot en met december 2021.