Brancheorganisatie Metaalunie is positief verrast door de sterke toename van het aantal leerlingen in het VMBO dat voor een technisch profiel kiest. Ten opzichte van het leerjaar 2021-2022 is het aantal leerlingen met een technisch profiel met 10,4 procent gestegen in het huidige leerjaar. Het is het tweede leerjaar op rij dat er sprake is van een toename en wordt als bevestiging gezien voor het nut en succes van het programma Sterk Techniekonderwijs. Metaalunie is blij met de toename van het aantal leerlingen met een technisch profiel in het VMBO omdat het de instroom van leerlingen op de mbo-metaalopleidingen vergroot. De samenwerking van scholen en bedrijven, vaak ondersteund door een bedrijfsschool metaal, blijkt een succesvolle formule. 

Meer meisjes kiezen voor techniek

Opvallend bij de analyse van de cijfers met betrekking tot de profielkeuze is de toename van het aantal meisjes dat voor een technisch profiel kiest. Vergeleken met het schooljaar 2021-2022 is er sprake van een toename met 21 procent; 1396 meisjes in het schooljaar 2021-2022 versus 1687 meisjes in het huidige schooljaar. 

Het technisch profiel met de grootste stijging van 21 procent is BWI (Bouwen, Wonen en Interieur). Het voor de mkb-maakindustrie belangrijke profiel PIE (Produceren, Installeren en Energie) liet een aanzienlijke stijging van 8 procent zien. De belangrijkste uitdaging voor zowel het onderwijs als de bedrijven, is om de leerlingen in het VMBO enthousiast te houden voor de techniek zodat ze ook voor een vervolgopleiding in de techniek kiezen.