Het CBS heeft de cijfers bekend gemaakt met betrekking tot de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie over de maand november 2022. Voor het eerst sinds februari 2021 is er sprake van een (weliswaar zeer kleine) daling vergeleken met de gemiddelde dagproductie van het jaar ervoor. De krimp kwam uit op 0,2 procent. In bijna de helft van alle bedrijfsklassen in de industrie was er sprake van een daling met als grote negatieve uitschieter de chemie. Ook de bedrijfsklasse metaalproducten ontkwam echter niet aan een daling. Met een teruggang van 1,8 procent bleef de daling echter beperkt.

Vertrouwen van de ondernemers in de industrie neemt wel toe

Wanneer we de productie over de maand november 2022 vergelijken met de productie de maand ervoor, zien we een daling van 2 procent. De productiecijfers over de korte termijn fluctueren echter aanzienlijk. Stijgingen en dalingen volgen elkaar snel op maar het CBS concludeert dat de productie relatief gezien nog altijd op een hoog niveau ligt. Positief is ook het vertrouwen dat ondernemers in de industrie hebben in de toekomst. Dat groeide in december als gevolg van de verwachte bedrijvigheid op korte termijn. Zoals bekend is de Nederlandse industrie voor de afzet voor een belangrijk deel afhankelijk van de Duitse markt. Ook hier komen positieve signalen van de ondernemers in de industrie. De dagproductie was in november met 0,5 procent gestegen vergeleken met het jaar ervoor.