Het CBS heeft de cijfers bekend gemaakt met betrekking tot de gemiddelde dagproductie in de Nederlandse industrie in december 2022. Uit de cijfers blijkt dat de gemiddelde dagproductie voor de gehele industrie een minimale groei van 0,5 procent is gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Hoe klein deze groei ook is, het is wel een trendbreuk met de ontwikkeling van de dalende dagproductie sinds april 2022. Iets meer dan de helft van de bedrijfsklassen vertoonde een groei ten opzichte van de dezelfde maand een jaar eerder.

Groei metaalproducten net iets hoger dan het gemiddelde

Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van de bedrijfsklasse metaalproducten dan zien we hier een groei van 0,8 procent. Hoewel ook deze stijging beperkt is, moet de totale productie wel in de context van het langjarige gemiddelde gezien worden. Deze is nog steeds op een zeer hoog niveau en steeg van november naar december met bijna 2 punten. Het sentiment onder de ondernemers in de industrie is in de maand januari iets gestegen wat waarschijnlijk terug te vinden zal zijn in de gemiddelde dagproductie in de industrie in de maand januari.