Tata Steel staat voor een grote uitdaging als het gaat om de omschakeling van één van de grootste CO2 producenten in Nederland naar wereldwijde koploper op het gebied van duurzame productie van staal. In 2030 moet de eerste waterstofstaalfabriek draaien en een hoogoven en een cokes- en gasfabriek buiten gebruik zijn gesteld. De noodzaak van deze enorme transitie is het gevolg van wetgeving maar zeer zeker ook van de publieke opinie die met onderzoeksrapporten van het RIVM in de hand Tata Steel veroordelen als de grootste vervuiler van Nederland die de mensen en de natuur in de omgeving vergiftigd. De transitie naar een onderneming die staat voor een schone productie vraagt echter niet alleen om nieuwe technieken, maar ook voor een andere bedrijfscultuur. 

Andere bedrijfscultuur zet Tata Steel midden in de maatschappij

Heel lang heeft Tata Steel zich als naar binnen gekeerde organisatie opgesteld waarbij het bedrijf innoveerde maar dat vooral deed vanuit een dwang en niet zozeer vanuit een visie en een missie. Om de grote omslag te kunnen maken naar een koploper op het gebied van een duurzame wijze van staalproductie, maakt de organisatie nu ook een cultuuromslag mee. De ceo van Tata Steel heeft het zijn missie gemaakt om de transitie onderdeel te maken van het denken en doen van de organisatie. Belangrijk onderdeel hierbij is de toegankelijkheid van Tata Steel en de openheid waardoor meer inzicht is voor iedereen, voor- en tegenstanders, hoe de transitie vordert. Het zet de organisatie midden in de maatschappij, maakt het kwetsbaarder, maar het levert ook sympathie op waardoor het onder andere ook beter mogelijk is om personeel aan te trekken.