Voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2022 is het ondernemersvertrouwen weer gestegen. Het vertrouwen daalde van 16,8 naar -0,9 in het vierde kwartaal in 2022. Voor het eerste kwartaal in 2023 is er sprake van een positief sentiment met een score van 6,4. De stemmingsindicator was voor bijna alle sectoren positief en ook de verwachtingen voor het economisch klimaat voor de komende drie maanden minder negatief dan in de drie maanden ervoor. Enig minpuntje zijn de investeringsverwachtingen voor 2023. Vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden zijn deze minder positief. 

Verwachtingen in de industrie volgen de algehele trend

Wanneer we inzoomen op de verwachtingen van de ondernemers in de industrie dan zien we dat deze de trend volgen van alle sectoren. Zo steeg het ondernemersvertrouwen in de industrie van 2,5 naar 3,6. De verwachtingen ten aanzien van het economisch klimaat verbeterden zich zeer sterk van -20,4 procent naar -4,6 procent. Daarmee waren de ondernemers in de industrie het minst pessimistisch over de verwachte ontwikkeling van het economisch klimaat. Ook ten aanzien van de verwachtingen met betrekking tot de investeringen in het lopende jaar volgde de industrie de algehele trend, hoewel ook hier de ontwikkeling tot de minst pessimistische behoort; verwachte in het vierde kwartaal nog 12,7 procent van de ondernemers een groei van de investeringen, in het eerste kwartaal van 2023 is dat aantal teruggelopen tot 7,7 procent.